Eva Lyli Hladíková

Terapeutka, lektorka a průvodkyně žen

Jsem žena mnoha tváří i dovedností.

Baví mě inspirovat ženy na jejich cestě za sebepoznáním.

Přes 15 let se věnuji pomoci lidem v náročných životních situacích.

Každá máme svůj příběh, který chceme někomu vyprávět. Ale jen málokdy najdeme někoho, kdo nás opravdu poslouchá.

Miluji příběhy, a ráda si vyslechnu ten váš.

Eva Lyli


Moje nabídka

Terapeutická konzultace

Mým posláním je motivovat ženy ke změnám, které je opět vedou zpět k jejich celistvosti a rovnováze v životě.

Společně postupně odkrýváme hlubší příčiny problémů, které jí brání naleznout sebe sama.

Ve své práci ráda propojuji různé metody a přístupy, podle potřeb ženy.

Předně vycházím z daseinsanalytické psychoterapie. Tento přístup staví na zachování původních a přirozených lidských skutečností, zkušeností a hodnot. Pracuje se všemi složkami osobnosti - biologické, psychologické, sociální a kulturní znalosti o lidské existenci.

Při společných konzultacích podněcuji ženu k obnově její svobodyodpovědnosti. Nepoužívám žádné předem dané teorie či postupy, ale vycházím z dané situace a souvislostí, které mi žena sdělí. Klíčem ke změně je žena sama.

Miluji přírodu a ráda čerpám z její moudrosti. Společně se ženou se vracíme k jejímu tělu, ženskému cyklu a jeho respektování, k síle bylinek a rituálům spojeným s nejen s velkými životními události ale i těmi každodenními.

Náš život ovlivňuje také naše duchovní naladění. Nelze oddělit duši od těla a vědomí. Ráda pracuji s výkladovými či tarotovými kartami, které mohou být lecky pěkným vodítkem a dalším vhledem.

A protože vím, že je dobré působit na co nejvíce smyslů, pracuji i s aromaterapií či muzikoterapií.

Nelze opominout ani kreativní stránku naší osobnosti. Pokud žena ráda tvoří, maluje, šije, plete, vyrábí z keramiky, apod., i s tím se dá velmi dobře pracovat na porozumění světu a sobě samému.

Otevřeně naslouchám všemu, o čem žena hovoří. 

STOUPNĚTE SI DO SVÉ SÍLY!

Domluvte si se mnou konzultaci na emailu

eva@evahladikova.cz

Příprava k porodu a péče po porodu

Věřím, že dobrá předporodní příprava je základem pro dobrý porodní zážitek a je účinnou prevencí všech souvisejících potíží. 

Během těhotenství a v období po porodu se žena vyrovnáná s mnoha změnami - nejen tělesnými, ale i psychickými. Toto období je plné emocíobav. Mnohdy je třeba zpracovat téma porodu.

Můžete ode mne získat jedinečnou komplexní službu, která zahrnuje: 

 • - psychoterapeutickou péči,
 • - nácvik relaxačních technik - především dechová cvičení a Autogenní trénink,
 • - přehled lékařských vyšetření a možných alternativ,
 • - sociálně-právní poradenství - na co máte ze zákona nárok, jaké dávky lze žádat, kdy žádat o dovolenou,
 • - péče po porodu - jak o sebe pečovat,
 • - podpora v péči o miminko,
 • - zdravé přebalování,
 • - nošení miminek v šátku,
 • - kontaktní rodičovství
 • - a mnoho dalších užitečných informací.

BUĎTE BOHYNÍ ŽIVOTA! 

Domluvte si se mnou konzultaci na emailu

eva@evahladikova.cz

Nácvik relaxační techniky - Autogenního tréninku

Krok za krokem vás seznámím s relaxační technikou, kterou před lety sestavil německý terapeut Johannes Heinrich Schultz.

Tato metoda využívá sugesce k navození určitých tělesných stavů, které vedou k uvolnění organismu a mysli, tzv. relaxaci.

Při pravidelném cvičení přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu.

Mé služby zahrnují:

 • - teoretickou přípravu - vysvětlení metody, 
 • - praktický nácvik společně se mnou,
 • - podpůrné materiály - afirmace, možná vizualizace
 • - audio nahrávka (zatím v přípravě).

OBNOVTE SVÉ SÍLY! 

Domluvte si se mnou konzultaci na emailu

eva@evahladikova.cz


Napište si o konzultaci se mnou!

V současné době pracuji převážně online, po dohodě je možné i osobní setkání.

eva@evahladikova.cz