Bc. Eva Hladíková, DiS.

1985 ................... narození

2000 - 2004 .................... Škola Kavčí hory, Střední škola, K Sídlišti 840/2, Praha - obor sociálně správní činnost

2004 - 2007 .................... Vyšší odborná škola sociálně právní, Jasmínová 3166/37a, Praha - obor sociálně právní činnost

2007 - 2010 .................... Pražská vysoká škola psychosociálních studií,  Hekrova 805, Praha - obor sociální práce se zaměřením na aplikovaou psychoterapii 

2007 - 2012 .................... Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik, u lektorů PhDr. Eva Tošnerová, MUDr. Martin Holub

2007 - 2016 .................... Individuální sebezkušenostní psychoterapie, u psychoterapeutky Mgr. Šárka Bezvodová

2008 - současnost ........... Supervize skupinová, u supervizorky MUDr. Zuzany Piňďáková 

2004 - 2010  .................. Okamžik z.ú., Na Strži 1683/40 Praha - pracovní náplň asistentka nevidomých a slabozrakých

2006 - 2010 .................... Ekocentrum Podhoubí, Pod Havránkou 12/2, Praha - pracovní náplň lektorka

2010 - 2012 .................... Centrum sociálních služeb Praha, Azylový dům pro ženy, Praha, Modřany - pracovní náplň sociální pracovnice, terapeutky a zástupkyně vedoucí

2010 - 2012 .................... Supervize individuální, u supervizora Mgr. Pavla Rataje

2012 - 2013 .................... TyfloCentrum Praha, Krakovská 21, Praha - pracovní náplň administrativní pracovnice, zástupkyně vedoucí, koordinátorka průvodcovské služby, supervizorka průvodců a dispečerů průvodcovské služby, lektorka

2012 - 2013 .................... Výcvik v telefonické krizové intervenci Linky bezpečí, u týmu lektorů

2013 - 2016 .................... Úřad městské části Praha 12, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Čechtická 758, Praha - pracovní náplň sociálně-právní ochrana dětí

2014 - 2016 .................... Supervize týmová, u supervizora PhDr. Miloslava Čedíka

2016 - 2019 .................... mateřská a rodičovská dovolená

2019 - 2023 .................... mateřská a rodičovská dovolená

2020 - 2021 .................... Alchymie ženy, online kurz lektorky Lucie Harnošové

2020 - 2022 .................... Podnikání z pláže základka a střední, online kurz mentorů Stanislavy Stiborové a Jiřího Stibora

2021 - současnost ..........  Podnikání na volné noze, zápis v živnostenském rejstříku pod IČ 09929835

2021 ................................ Prodávej jako žena, online kurz mentorek Věry Kučerové a Lenky Večerkové

2021 ................................. Alchymie poslání, online kurz lektroky Lucie Harnošové

2021 ................................ Z břicha na břicho, kurz nošení dětí od Anny Pohořálkové

2022 ................................ Alchymie podnikání, online kurz mentorky Lucie Harnošové

2018 - současnost ........... Navštěvuji různé terapeutky, klasické psychoterapie i alternativně a duchovně zaměřené 

....... za sebou mám i mnoho menších kurzů, seminářů, konferencí z oblasti psychologie, psychoterapie i poradenství

....... průběžně se nadále vzdělávám